دلایل استفاده از درب کرکره آلومینیوم

در مقایسه با درب‌های نرده‌ای یا درب شیشه‌ای، کرکره آلومینیوم علاوه بر اینکه از امنیت و استحکام کافی و سهولت در استفاده برخوردار است. ضمن امکان تعویض تیغه پس از مستهلک شدن تیغه می‌توان آن را با قیمتی تقریبا بیشر از نیمی از قیمت تیغه نو آن را تعویض نمود.

مطالعه بیشتر